WORKS

TDCソフトウェア株式会社様
若手社員参画型マニュアル作成×周知浸透

業界 情報・通信業
社員数 1,700名
期間 4ヶ月
課題・狙い ■社員が創造的に働く為の変革を促す
■運営ルールを社内説明会で周知徹底

一覧に戻る